POSJETA UČENIKA IZ SREDNJE GRAĐEVINSKE ŠKOLE JURJA DALMATINCA U MOSTARU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

POSJETA UČENIKA IZ SREDNJE GRAĐEVINSKE ŠKOLE JURJA DALMATINCA U MOSTARU

01.04.2022 14:13

Učenici Srednje građevinske škole Jurja Dalmatinca u Mostaru su 1.4.2022. godine zajedno sa svojim nastavnicima posjetili Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Posjeta je planirana godišnjim programom rada škole, kao jednodnevna stručna ekskurzija.

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove su poželjeli dobrodošlicu učenicima i nastavnicima, a kroz prezentacije gosp. Jasmina Ćatića i gosp. Ervina Redžepagića su se pobliže upoznali sa ustrojem i radom Uprave, nadležnostima i trenutačnim projektima. Obzirom da veći broj učenika planira nastaviti obrazovanje na Građevinskom fakultetu – Odsjeku za geodeziju, navedena prezentacija im je koristila za daljnje obrazovanje.

Federalna uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove će i u budućnosti nastaviti sa potporom svih akademskih i obrazovnih ustanova koje imaju interes za sektor zemljišne administracije u Federaciji BiH.

Natrag