Posjeta studenata sa Građevinskog fakulteta Sveučilišta „Džemal Bijedić“ u Mostaru - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Posjeta studenata sa Građevinskog fakulteta Sveučilišta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

19.11.2019 09:33

Studenti II. godine Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru predvođeni profesoricom Univerziteta dr.sc. Snježanom Musa su 18. novembra 2019. godine posjetili Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Posjeta je planirana u okviru godišnjeg programa rada fakulteta, kao jednodnevna stručna ekskurzija. Cilj posjete je bio upoznavanje studenata sa projektima i aktivnostima koji se implementiraju u Federalnoj upravi.

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gosp. Željko Obradović je poželio dobrodošlicu prisutnima, a kroz prezentaciju gosp. Denisa Tabučića, stručnog savjetnika za geoinformatiku, su se pobliže upoznali s ustrojem i radom Uprave, nadležnostima i trenutačnim projektima.

Natrag