Posjeta studenata Odsjeka za Geodeziju i Geoinformatiku u Sarajevu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Posjeta studenata Odsjeka za Geodeziju i Geoinformatiku u Sarajevu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

20.01.2022 16:49

Dana 19. januara 2022. godine Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) posjetila je grupa studenata Odsjeka za Geodeziju i Geoinformatiku zajedno sa profesorom doc. dr. Jasminom Taletovićem, a u okviru predmeta Web GIS na I. godini Master studija. Posjeta je bila informativnog i stručnog karaktera kako bi studenti stekli dojam čime se bavi FGU i kako se koriste savremene tehnologije iz oblasti Web GIS-a.

Studente je u ime Federalne geodetske uprave primio pomoćnik direktora gosp. Denis Tabučić koji je održao generalnu prezentaciju o FGU, djelatnosti FGU, proizvodi, aplikacije, servisi i nadležnosti poslovanja. Konkretnu primjenu tehnologija iz oblasti Web GIS-a, koju koristi FGU, predstavio je gosp. Jasmin Ćatić, konsultant. Studentima je prikazana jedna kompletna procedura pripreme i objave prostornih podataka za potrebe prikazivanja na Geoportalima FGU i IPP.

Također, studentima je prezentirana tehnička oprema, informacijsko-komunikacijske tehnologije, savremene tehnologije, aplikacije i softveri, odnosno sve što je potrebno da se osigura ažurnost, tačnost i dostupnost prostornih podataka svim zainteresiranim korisnicima istih.

Natrag