POSJETA PREDSTAVNIKA CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

POSJETA PREDSTAVNIKA CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE

21.06.2017 15:20

Delegacija Centralne izborne komisijeBosne i Hercegovine, predvođena predsjednicom gđom Irenom Hadžiabdić, posjetila je 21. 6. 2017. godine Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Cilj posjete je bio upoznati se sa svim aktivnostima koje Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove provodi putem budžetskih, kreditnih i donatorskih projekata.

Tom je prilikom održana i detaljna prezentacija trenutnih i planiranih aktivnosti Uprave na polju uspostavljanja adresnog registra u FBiH, te postojećih nedostataka u zakonskom okviru koji otežavaju uspostavljanje centralnog i jedinstvenog distribuiranja podataka o adresama svim zainteresiranim stranama, a posebno organima državne uprave svih nivoa vlasti.

Članovi delegacije Centralne izborne komisijeBosne i Hercegovine su izrazili veliko zadovoljstvo napretkom koji Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove ostvaruje na polju uspostavljanja adresnog registra u FBiH, u saradnji s jedinicama lokalne samouprave, kojima pripadaju izvorne aktivnosti i nadležnosti.

Također, dogovoreni su budući mehanizmi saradnje i međusobne podrške na polju razmjene informacija i podataka. Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, na čelu s direktorom gosp. Željkom Obradovićem, su predstavljali gosp. Denis Tabučić, zaposlenik Sektora za geoinformatiku, gosp. Ivan Kvesić, angažirani konsultant, te direktorica CILAP projekta gđa Anđa Zimić.

Natrag