POSJETA POSAVSKOM KANTONU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

POSJETA POSAVSKOM KANTONU

26.09.2018 14:20

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović posjetio je 26.septembra 2018 godine općine Posavskog kantona: Orašje, Domaljevac-Šamac i Odžak.

U ovim općinama se realizira niz projekata sektora zemljišne administracije. Važno je istaknuti projekte usaglašavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, komasacije zemljišta, uspostava adresnog i registra cijena a u toku su razgovori i glede digitalnog arhiva.

U okviru projekta „Registracija nekretnina“ finansiranog kreditnim sredstvima Svjetske banke u Posavskom kantonu se aktivnosti provode u sve tri političke općine, a završeno je ili je u toku završetak poslova u 12 katastarskih općina- uglavnom gradskih, a svi katastarski i zemljišnoknjižni uredi su opremljeni potrebnom kompjuterskom opremom.

Započete su i aktivnosti glede Adresnog Registra u sve tri općine a aktivnosti na Registru cijena nekretnina još nisu započele samo u općini Orašje- što se ubrzo očekuje.

Pitanje komasacije je posebno istaknuto pitanje za oavj kanton. Istina, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove provodi aktivnosti u vezi dovršetka već započete komasacije na cca 3000 ha ali uz nedovoljna finansijska sredstva.

Tokom razgovora sa načelnicima i općinskim katastarskim uredima istaknuto je veliko zadovoljstvo rezultatima i koristima od projekata i aktivnostima koje se realiziraju u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove te je izražena želja za nastavkom postojećih ali i novim projektima i aktivnostima sektora zemljišne administracije koje će koristiti stanovnicima Posavskog kantona.

Natrag