Posjeta općini Ravno - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Posjeta općini Ravno

02.02.2016 13:19

Delegacija Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, direktor Željko Obradović, pomoćnik direktora Nedžad Pašalić, pomoćnik direktora Goran Brkić, te direktor Uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona Ivan Lesko, je u prostorijama općinske zgrade u Ravnom održala sastanak s predstavnicima općine Ravno na čelu s načelnikom općine Andrijom Šimunovićem i njegovim saradnicima.

Tema sastanka bila su pitanja komasacije u Popovu polju, realizacija projekta Registracija nekretnina te pojedina imovinskopravna pitanja.

Istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjim realiziranim poslovima na komasaciji Popova polja i dogovoren je nastavak projekta, ali i naglašena nedovoljna financijska podrška ovom projektu. Komasacija Popova polja je od suštinske važnosti i osnovni preduslov kvalitetne poljoprivredne proizvodnje i jedan je od prioritetnih projekata općine Ravno.

Do kraja 2016. godine počet će implementacija projekta Registracija nekretnina i u Ravnom te će se u okviru ovoga projekta nastojati riješiti usaglašenost podataka u katastarskim općinama Ravno i Trebimlja.

Natrag