Posjeta općini Kreševo - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Posjeta općini Kreševo

01.04.2015 10:27

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović je 31. 3. 2015. godine posjetio općinu Kreševo, gdje su ga primili općinski načelnik Radoje Vidović, pomoćnica načelnika za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Zlatica Kuliš, te geodeta u katastru Ivo Perić.

Na sastanku se razgovaralo o radu Službe za katastar i imovinsko-pravne poslove, kao i o mogućnostima uspostavljanja adresnog registra te uređenja i opremanja katastarskog ureda u okviru projekta Svjetske banke.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, na čelu s direktorom Obradovićem, i dosada je podržavala rad navedene općinske službe nabavkom opreme te finansiranjem i realiziranjem programa „KATASTAR.ba“. 

Predstavnici općine i direktor Obradović iskazali su obostrano iznimno zadovoljstvo kvalitetnom saradnjom.

Natrag