Posjeta općinama Kupres i Livno - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Posjeta općinama Kupres i Livno

25.07.2016 09:30

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović i pomoćnik direktora Nedžad Pašalić posjetili su 21. 7. 2016. godine općine Kupres i Livno.

U prostorijama Općine Kupres održan je sastanak s predstavnicima Općine. Tema razgovora je bila stanje u sektoru zemljišne administracije u općini Kupres, a posebno aktivnosti na realizaciji Projekta registracije nekretnina, kao i priprema za nastavak aktivnosti premjera i uspostave katastra nekretnina i zemljišne knjige na području općine Kupres. Razgovaralo se i o drugim problemima u radu katastarskog ureda koji su vezani za teškoće u održavanju katastarskog operata utemeljenog na austro-ugarskom premjeru i problemima oko razmjene katastarske dokumentacije s Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS u pojasu entitetske linije.

Nakon sastanka u Kupresu, u Uredu načelnika općine Livno, održan je sastanak s načelnikom Lukom Čelanom i njegovim saradnicima. Tema razgovora bila je stanje u sektoru zemljišne administracije u općini Livno, a posebno aktivnosti na realizaciji Projekta registracije nekretnina, pripremi za nastavak aktivnosti premjera i uspostave katastra nekretnina i zemljišne knjige na području općine Livno, završetak započetih aktivnosti na komasaciji zemljišta na području općine Livno, kao i na pripremi i implementaciji uspostave adresnog registra općine Livno.

Natrag