Posjeta novoizabranog ambasadora Kraljevine Švedske u BiH Andersa Hagelberga Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Posjeta novoizabranog ambasadora Kraljevine Švedske u BiH Andersa Hagelberga Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

03.12.2016 18:07

Novoizabrani ambasador Kraljevine Švedske u BiH gosp. Anders Hagelberg posjetio je 2. decembra 2016. godine Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove i sastao se s direktorom Željkom Obradovićem i njegovim saradnicima. Sastanku je prisustvovala i direktorica projekta CILAP gđa Anđa Zimić. Direktor Obradović se zahvalio Vladi Kraljevine Švedske na podršci koju daje sektoru zemljišne administracije u Federaciji Bosne i Hercegovine, zaželio novoimenovanom ambasadoru uspješan mandat i upoznao ga s trenutnim aktivnostima, te misijom i vizijom Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Koordinator projekta CILAP gosp. Denis Tabučić je prezentirao stanje realizacije projekta CILAP i upoznao ambasadora i njegove saradnike s realizacijom aktivnosti u svim komponentama. Realizacija projekta je počela 2013. i trajat će do 2019. godine. Vrijednost projekta za BiH je oko 6 miliona eura. Glavna aktivnost projekta je tehnička podrška Projektu registracije nekretnina – RERP, kojim se usaglašavaju podaci zemljišne knjige i katastra u urbanim prostorima Federacije Bosne i Hercegovine. Projektom CILAP se također daje podrška uspostavljanju adresnog registra, procijeni vrijednosti nekretnina, uspostavi digitalnog arhiva, gravimetrije i određivanju geoida za BiH.

Važno je istaknuti da Bosna i Hercegovina i Švedska imaju sličan sistem zemljišne administracije te da u okviru projekta CILAP Vlada Kraljevine Švedska i geodetska uprava Kraljevine Švedske daju podršku izgradnji kapaciteta zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini.

Ambasador Kraljevine Švedske gosp. Hagelberg je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim postignutim rezultatima projekta CILAP i naglasio da sektor zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini i dalje može računati na podršku Kraljevine Švedske.

Direktor Obradović je ambasadoru Kraljevine Švedske gosp. Hagelbergu uručio prve primjerke topografske karte 1:250 000 Bosne i Hercegovine.

Natrag