Posjeta Ministrice finansija FBiH Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Posjeta Ministrice finansija FBiH Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

29.03.2018 16:08

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je dana 28. marta 2018. godine održan sastanak predstavnika uprave na čelu sa direktorom gosp. Željkom Obradovićem sa Ministricom finansija Federacije Bosne i Hercegovine gđom. Jelkom Milićević.

Tema razgovora je bila implementacija trenutnih i priprema novih projekata Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Direktor uprave gosp. Željko Obradović je zajedno sa saradnicima predstavio trenutne aktuelnosti glede harmonizacije podataka između zemljišne knjige i katastra koji se provodi kroz Projekat registracije nekretnina FBiH- RERP. U projekat je uključeno 55 političkih općina FBiH a do sada je 515000 vlasnika riješilo pitanja uknjižbe svojih nekretnina. Projekat traje do 31. januara 2020. ali se zbog velike zainteresiranosti i dobrih rezultata očekuje i nastavak projekta. Ništa manje nisu značajne ni aktivnosti glede uspostavljanja katastra nekretnina kroz nastavak izlaganja, komasacije i digitalnog arhiva.

Direktorica CILAP projekta gđa. Anđa Zimić je predstavila aktivnosti glede uspostave adresnog registra, registra cijena nekretnina, nivelmana visoke tačnosti koji se provode u sklopu CILAP projekta.

Natrag