POSJETA HOLANDSKOM KATASTRU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

POSJETA HOLANDSKOM KATASTRU

27.04.2017 12:43

U organizaciji Holandskog katastra predstavnici katastarskih i kartografskih agencija jugoistočne Evrope su u periodu od 23. do 29. aprila 2017. godine boravili u Kraljevini Holandiji u posjeti sektoru zemljišne administracije. Naime, Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Holandije putem projekta MATRA (Maatschappelijke tranformatie – društvena transformacija) želi pomoći sektoru zemljišne administracije zemalja jugoistočne Evrope.

Predstavnici katastarskih i kartografskih agencija regiona su se kroz prezentacije predstavnika Holandskog katastra upoznali, prije svega, s ustrojem zemljišnoknjižne i katastarske evidencije u Holandiji, a potom i s ključnim registrima, infrastrukturom prostornih podataka, IT sistemom, finansijskim planiranjem i finansijskim procesima i uslugama u Holandskom katastru.

Također, održana su predavanja o sistemu procjene vrijednosti nekretnina u Holandiji, te su se uspoređivala trenutna stanja u zemljama regiona s holandskim sistemima u sektoru zemljišne administracije.

Održan je i poseban sastanak s predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova Holandije, na kojem su predstavnici regiona detaljnije upoznati s projektom MATRA i njegovom implementacijom.

Predstavnici katastarskih i kartografskih agencija jugoistočne Evrope su izrazili zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova i Vladi Kraljevine Holandije na projektu MATRA i organiziranju posjete. Dogovoreno je da će predstavnici Holandskog katastra posjetiti sve katastarske i kartografske agencije regiona s ciljem detaljnijeg upoznavanja s trenutnim stanjem i prioritetima pomoći svake agencije. Taj će projekt biti prvi korak u uspostavljanju kvalitetne saradnje Holandskog katastra i katastarskih i kartografskih agencija zemalja jugoistočne Evrope.

Natrag