Posjeta delegacije Norveške agencije za mapiranje i katastar - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Posjeta delegacije Norveške agencije za mapiranje i katastar

25.01.2017 15:16

Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 24. 1. 2017. godine posjetila delegacija Norveške agencije za mapiranje i katastar. Članovi delegacije, direktor Odjela za međunarodnu saradnju g. Helge Onsrud te projekt-menadžer gđa Maria Lodin, sastali su se s direktorom Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove g. Željkom Obradovićem i koordinatorom projekta Javne službe za tržište nekretnina i evropske integracije g. Denisom Tabučićem.

Cilj posjete je koordinacija tekućih aktivnosti na implementaciji projekta Javne službe za tržište nekretnina i evropske integracije, koji se u Bosni i Hercegovini provodi u skladu s potpisanim sporazumom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Norveške. Osnovni cilj projekta je jačanje kapaciteta u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslovei Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, u sferi pripreme, pohranjivanja i širenja geografskih informacija.

Povod ovoj posjeti su aktuelne aktivnosti u implementaciji projekta, vršenje evaluacije i odabira pružatelja usluga izrade IT sistema digitalnog arhiva, koji će se odabrati putem javne nabavke.

Također su planirane i razmatrane aktivnosti u vezi s nastavkom donatorske saradnje kroz implementaciju novog projekta, u trajanju od tri godine.

Projekt za cilj ima:

-       uspostavljanje nivelmana visoke tačnosti

-       detaljni gravimetrijski premjer

-       određivanje geoida

-       unapređenje mreže permanentnih stranica

-       implementaciju sistema DA u široj razmjeri.

Usaglašavanjem i ostalih aktivnosti u vezi s projektom, uspješno je okončana posjeta delegacije Norveške agencije za mapiranje i katastar.

Natrag