Posjet studenata sa Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Posjet studenata sa Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

06.11.2019 13:12

Studenti Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru predvođeni doc.dr. Jasminom Taletovićem su 5. novembra 2019. godine posjetili Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Posjeta je planirana u okviru godišnjeg programa rada fakulteta, kao jednodnevna stručna ekskurzija. Cilj posjete je bio upoznavanje studenata sa projektima i aktivnostima koji se implementiraju u Federalnoj upravi.

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gosp. Željko Obradović je poželio dobrodošlicu prisutnima, a kroz prezentaciju gosp. Denisa Tabučića, stručnog savjetnika za geoinformatiku, su se pobliže upoznali s ustrojem i radom Uprave, nadležnostima i projektima.

Natrag