Općinski sud u Livnu: najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Vržerale, Podhum, Golinjevo, Miši, Grgurići i Smričani - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Livnu: najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Vržerale, Podhum, Golinjevo, Miši, Grgurići i Smričani

13.11.2018 08:51

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest

Općinski sud u Livnu objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za k.o. Vržerale, Podhum, Golinjevo, Miši, Grgurići i Smričani.

Oglas je objavljen:

-              u Dnevnom avazu: 30.10.2018. godine,

-              u Večernjem listu: 30.10.2018. godine,

-              u Službenom glasniku BiH: 30.10.2018. godine (broj: 76),

-              u Službenim novinama FBiH: 31.10.2018. godine (broj: 86)

 

U nastavku su izvodi iz novina, kao i ažurirana tabela sa pregledom svih objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljišne knjige u sklopu aktivnosti Projekta registracije nekretnina.“

Natrag