Općinski sud u Živinicama: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Kovači, Nevrenča, Višća Donja i Živinice Grad iz Općine Živinice - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Živinicama: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Kovači, Nevrenča, Višća Donja i Živinice Grad iz Općine Živinice

11.04.2018 14:19

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest,-

 

Općinski sud u Živinicama objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine: Kovači, Nevrenča, Višća Donja i Živinice Grad iz Općine Živinice.

Oglas je objavljen:

-          U Dnevnom avazu: 03.04.2018. godine,

-          U Večernjem listu: 03.04.2018. godine,

-          U Službenom glasniku BiH: 06.04.2018. godine (broj: 21),

-          U Službenim novinama FBiH: 06.04.2018. godine (broj: 26)

U nastavku su izvodi iz novina, kao i ažurirana tabela sa pregledom svih objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljišne knjige u sklopu aktivnosti Projekta registracije nekretnina.“

Natrag