Općinski sud u Velikoj Kladuši: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Velika Kladuša i Trnovi - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Velikoj Kladuši: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Velika Kladuša i Trnovi

14.07.2016 09:56

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI

Broj : 023-0-SU-16-000 350

Velika Kladuša, 11.07.2016. godine

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl. novine F BiH, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Velikoj Kladuši

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE

K.O. VELIKA KLADUŠA I K.O. TRNOVI

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama KO Velika Kladuša i KO Trnovi, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se

uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Kroz Projekt sistematskog ažuriranja katastra za k.o. Velika Kladuša izvrsen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elekronski vodenu zemljisnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasnistvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasnistva iz KPU-a u elektronski vodenu zemljisnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vasem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrdivanja prava na Vašim neketninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljisnoj knjizi osiguravate apsolutnu zastitu svojih prava.

Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljisne knjige u okviru ,,Projekta registracije nekretnina" će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elekronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Velikoj Kladuši na adresi Ul. Maršala Tita br. 15 svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

“OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED

Maršala Tita 15, 77230 Velika Kladuša”

           

PREDSJEDNICA SUDA

             Jasmina Miljković

Natrag