Općinski sud u Velikoj Kladuši: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Grahovo i Nepeke - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Velikoj Kladuši: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Grahovo i Nepeke

05.02.2018 15:51

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest,-

Općinski sud u Velikoj Kladuši objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine Grahovo i Nepeke iz Općine Velika Kladuša.

Oglas je objavljen dana 24.01.2018. godine u Dnevnom avazu i Večernjem listu, a 02.02.2018. godine u Službenom glasniku BiH (broj: 8) i Službenim novinama Federacije BiH (broj: 8).

U nastavku su izvodi iz novina.“

Natrag