Općinski sud u Širokom Brijegu: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine iz općine Posušje - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Širokom Brijegu: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine iz općine Posušje

21.12.2015 16:05

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINSKI SUD U ŠIROKOM BRIJEGU

Zemljišnoknjižni ured

Broj: 064-0-Su-15-000 256

Široki Brijeg, 19.10.2015.godine

Na osnovu čl. 63., 67., 73 Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ( „Sl. Novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Širokom Brijegu

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE BATIN, BAŠIĆI, CEROVI DOCI, ĆESIĆA DRAGA, ČITLUK, DONJA SUTINA, GLAVICA, GORNJA SUTINA, GRADAC, LANDEKE, LIPOVICE, NUGLI, OSOJE, PODBILA, POKLEČANI, SUTINA VIRSKA, ŠIRIĆA BRIJEG, TRIBISTOVO, VINJANI, VIR, VRPOLJE, VUČIPOLJE, ZAGORJE, ZAVELIM

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama BATIN, BAŠIĆI, CEROVI DOCI, ĆESIĆA DRAGA, ČITLUK, DONJA SUTINA, GLAVICA, GORNJA SUTINA, GRADAC, LANDEKE, LIPOVICE, NUGLI, OSOJE, PODBILA, POKLEČANI, SUTINA VIRSKA, ŠIRIĆA BRIJEG, TRIBISTOVO, VINJANI, VIR, VRPOLJE, VUČIPOLJE, ZAGORJE, ZAVELIM po novoj izmjeri, kao i da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovoga oglasa u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenom glasniku BiH“ podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave odnosno zamjene zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Obzirom da su zemljišne knjige uspostavljene 1880-tih godina, za cjelokupnu Općinu Posušje vođene po staroj izmjeri oštećene (zapaljene) tijekom i nakon II Svjetskog rata, a prema podacima Ureda za katastar Općine Posušje, uništeni su i katastarski planovi po staroj izmjeri, ispunili su se uvjeti iz čl. 63, a u svezi čl. 73 ZZK, da se izvrši zamjena i uspostava zemljišne knjige.

Sud je za potrebe vođenja evidencije o nekretninama, uspostavio evidenciju odnosno „Abecedne imenike o polaganju isprava o pravu vlasništva i drugim stvarnim pravima na nekretninama“ u cijeloj Općini Posušje, prema novoj izmjeri, odnosno podacima Ureda za katastar, koja evidencija važi do vremena kada će se otpočeti sa zamjenom oštećenih zemljišnih knjiga.

Po proteku roka za prijavu prava u postupku zamjene zemljišnih knjiga, oštećeni zemljišnoknjižni ulošci će se zatvoriti (čl 73 ZZK), a sukladno podnesenim prijavama prava ili po službenoj dužnosti, a u skladu sa odredbama ZZK u postupku uspostave upisati nekretnine po novom premjeru u elektronski vođenu zemljišnu knjigu.

Shodno Projektu registracije nekretnina koji se provodi na temelju Sporazuma o financiranju – Projekt registracije nekretnina – između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj – IDA, koji je potpisan 25. siječnja 2013. godine, te Odluke o ratifikaciji – „Službeni glasnik BiH“, Međunarodni ugovori br. 17 od 12. 09.2013. godine započeta je uspostava i zamjena zemljišne knjige za KO Posušje i Ko Bešlići po službenoj dužnosti, a isti je pravi status tih nekretnina kao i nekretnina u gore navedenim općinama i neophodno je da gore navedene općine koje nisu obuhvaćene Sporazumom, bude izvršena zamjena zemljišnih knjiga.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose.  

Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu.

Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava.

Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Širokom Brijegu na adresi Obilazna cesta bb, radnim danim od ponedjeljka – četvrtka od 09,00-13,00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Širokom Brijegu, Zemljišnoknjižni ured, Obilazna cesta bb, 88220.

Isto tako se podnesci mogu predati neposredno u uredu Izdvojene organizacijske jedinice zemljišnoknjižnog ureda suda, koji se nalazi u zgradi općine Posušje, ul.Fra Grge Martića bb, svakog ponedjeljka i utorka u vremenu od 08,00 do 14,00 sati

Navedenu dokumentaciju i podneske potrebno je dostaviti isključivo u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 PREDSJEDNIK SUDA

Franjo Ravlija

DNA
Dostaviti

Sl.List BiH

Službene Novine FBiH

Večernji list

Dnevni Avaz

Na oglasnu ploču suda

Oglasnu ploču Općine Posušje

Na Web adresu suda

S.C.20.11.2015.god.

Natrag