Općinski sud u Mostaru: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine SP_Vrapčići i SP_Rodoč - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Mostaru: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine SP_Vrapčići i SP_Rodoč

02.03.2018 16:00

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest,-

Općinski sud u Mostaru objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine Rodoč i Vrapčići iz Grada Mostar.

Oglas je objavljen:

-          U Dnevnom avazu: 20.02.2018. godine,

-          U Večernjem listu: 20.02.2018. godine,

-          U Službenom glasniku BiH: 23.02.2018. godine (broj: 13),

-          U Službenim novinama FBiH: 23.02.2018. godine (broj: 14)

 U nastavku su izvodi iz novina, kao i ažurirana tabela sa pregledom svih objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljišne knjige u sklopu aktivnosti Projekta registracije nekretnina.“

Natrag