Općinski sud u Ljubuškom: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarsku općinu Grude Grad - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Ljubuškom: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarsku općinu Grude Grad

25.07.2018 15:19

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest,-

 

Općinski sud u Ljubuškom objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarsku općinu Grude Grad iz Općine Grude.

Oglas je objavljen:

-              U Dnevnom avazu: 28.06.2018. godine,

-              U Večernjem listu: 28.06.2018. godine,

-              U Službenom glasniku BiH: 10.07.2018. godine (broj: 47),

-              U Službenim novinama FBiH: 11.07.2018. godine (broj: 54)

 

U nastavku su izvodi iz novina, kao i ažurirana tabela sa pregledom svih objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljišne knjige u sklopu aktivnosti Projekta registracije nekretnina.“

Natrag