Općinski sud u Livnu: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Mokronoge, Mesihovina i Eminovo Selo - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Livnu: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Mokronoge, Mesihovina i Eminovo Selo

23.10.2018 10:07

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest,-

Općinski sud u Livnu objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišnih knjiga za katastarske općine Mokronoge, Mesihovina i Eminovo Selo.

Oglas je objavljen:

-              U Dnevnom avazu: 01.10.2018. godine,

-              U Večernjem listu: 01.10.2018. godine,

-              U Službenom glasniku BiH: 12.10.2018. godine (broj: 71),

-              U Službenim novinama FBiH: 12.10.2018. godine (broj: 81)

U nastavku su izvodi iz novina, kao i ažurirana tabela sa pregledom svih objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljišne knjige u sklopu aktivnosti Projekta registracije nekretnina.

Natrag