Općinski sud u Goraždu: najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Hadžići, Orahovice, Novakovići, Oglečeva i Bučje - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Goraždu: najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Hadžići, Orahovice, Novakovići, Oglečeva i Bučje

20.11.2018 15:37

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest

Općinski sud u Goraždu objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za k.o.Hadžići, Orahovice, Novakovići, Oglečeva i Bučje.

Oglas je objavljen:

-              u Dnevnom avazu: 07.11.2018. godine,

-              u Večernjem listu: 07.11.2018. godine,

-              u Službenom glasniku BiH:  13.11.2018. godine (broj:80),

-              u Službenim novinama FBiH: 14.11.2018. godine (broj:91 )

 

U nastavku su izvodi iz novina, kao i ažurirana tabela sa pregledom svih objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljišne knjige u sklopu aktivnosti Projekta registracije nekretnina.“

Natrag