Općinski sud u Čapljini: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Trebižat, Dretelj, Počitelj i Višići - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Čapljini: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Trebižat, Dretelj, Počitelj i Višići

01.08.2016 12:12

 

Bosna i Hercegovina

Federacije Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove

Broj: 053-0-Su-16-000 636

Čapljina, 26.07.2016. godine

 

                                                                                                             

        Na temelju članka 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH („Službene novine F BiH“, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Čapljini, dana 26.07.2016. godine

 

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE

ZA KATASTARSKE OPĆINE TREBIŽAT, DRETELJ, POČITELJ I VIŠIĆI

 

          Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Trebižat, Dretelj, Počitelj i Višići po novoj izmjeni da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

         Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

          Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

          Kroz Projekt sistematskog ažuriranja katastra za k.o. Trebižat, Dretelj, Počitelj i Višići izvršen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

          Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas joj jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

          Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina“ će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

          Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Čapljini na adresi, Ulica Zrinsko-frankopanska Čapljinasvakim radnim danom od 07:30 do 15:30 sati.

          Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Čapljini, Ulica Ruđera Boškovića 12, 88300 Čapljina.

Predsjednica suda

______________

Zdenka Filipović

Natrag