ODRŽANE RADIONICE O KVALITETi ZRAKOPLOVNIH PODATAKA I BAZI PODATAKA O TERENU I PREPREKAMA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANE RADIONICE O KVALITETi ZRAKOPLOVNIH PODATAKA I BAZI PODATAKA O TERENU I PREPREKAMA

04.07.2018 12:39

U glavnom uredu BHANSA-e je održana radionica EUROCONTROL-a o kvaliteti zrakoplovnih podataka (Aeronautical Data Quality – ADQ) i bazi podataka o terenu i preprekama (Terrain and Obstacle Data – TOD) od 26. do 29. juna 2018. godine.

Na radionicama su učestvovali predstavnici BHANSA-e, Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH-BHDCA, predstavnici svih međunarodnih aerodroma u BiH (Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Tuzla), te predstavnik Federalne uprave za geodetske i imovinsko -pravne poslove, gospodin Denis Tabučić koji je za ovu priliku pripremio i prikladnu prezentaciju.

Održavanje ove radionice je omogućeno kroz zaključeni sporazum o saradnji između BHANSA-e i EUROCONTROL-a, a na istima je razmotreno stanje implementacije regulatornih zahtjeva te je dogovorena buduća saradnja između nadležnih tijela BiH i EUROCONTROL-a po pitanjima kvalitete zrakoplovnih podataka i pitanju baze podataka o terenu i preprekama, pitanjima koja predstavljaju veoma važne pretpostavke za sigurno i efikasno odvijanje zračnog saobraćaja.

Natrag