ODRŽANE 42 EDUKACIJE SVIH AKTERA U SEKTORU ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE FEDERACIJE BIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANE 42 EDUKACIJE SVIH AKTERA U SEKTORU ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE FEDERACIJE BIH

09.05.2017 12:06

Kontinuirana obuka i edukacija svih aktera u sektoru zemljišne administracije Federacije BiH, u cilju unaprjeđenja kvalitete pružanja usluga zemljišne knjige i katastra, sastavni je dio Projekta registracije nekretnina i doprinosi kvalitetnijoj implementaciji razvojnog cilja koji se odnosi na pružanje podrške razvoju održivog sistema registracije nekretnina s usklađenim zemljišnoknjižnim i katastarskim evidencijama u urbanim područjima.

U periodu oktobar 2016. – april 2017. godine Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina, putem izabrane konsultantske kuće, održala je 42 edukacije.

Planovi osposobljavanja temelje se na identificiranim stvarnim potrebama osoblja zemljišne administracije u Federaciji BiH, koje se koriste kao osnov za odabir prioritetnih sadržaja i tema izobrazbe.

Neke od tema koje su obrađene tokom ovih seminara su:

- Zakon o stvarnim pravima i Zakon o zemljišnim knjigama iz oblasti prava;

- Upotreba satelitskih snimanja i mjerenja u geodeziji iz oblasti geodezije;

- Geoinformacioni sistemi i infrastruktura prostornih podataka iz oblasti geoinformatike;

- Priprema i upravljanje projektima te strateško upravljanje ljudskim resursima iz oblasti upravljanja projektima;

- Osnovna načela i praktična primjena zakonske regulative u oblasti prostornog planiranja iz oblasti prostornog planiranja;

- Implementacija informacionih sistema u području zemljišnih knjiga i katastra nekretnina iz oblasti informacionih sistema.

Učesnici seminara bili su zaposlenici u zemljišnoj administraciji, javni pravobranitelji, advokati, notari, predstavnici banaka.

Ukupan broj učesnika koji su prisustvovali navedenim seminarima je 1274, od čega je 716 pripadnica ženskog i 558 pripadnika muškog pola.

U idućem periodu nastavit će se na aktivnostima provođenja obuka i edukacija prema Planu edukacija za 2017. godinu, te će biti održano 17 edukacija za oko 2000 učesnika.

Natrag