ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „IMPLEMENTACIJA ZAJEDNIČKIH SERVISA ZA E-USLUGE“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „IMPLEMENTACIJA ZAJEDNIČKIH SERVISA ZA E-USLUGE“

24.10.2017 14:42

U Sarajevu je u prostorijama hotela «Hills» održana završna konferencija projekta „IMPLEMENTACIJA ZAJEDNIČKIH SERVISA ZA E-USLUGE“.

Cilj održavanja konferencije bio je upoznati institucije javne uprave s raspoloživošću zajedničkih servisa za objavu novih e-usluga preko centralnih portala i jedinstvenih tačaka kontakta, te s uslovima i normama za njihovo korištenje. Rezultati ovog projekta omogućavaju uključivanje svih ostalih institucija u pružanje e-usluga građanima i poslovnim subjektima ako za to postoje tehnički preduslovi.

 Implementacijom projekta „IMPLEMENTACIJA ZAJEDNIČKIH SERVISA ZA E-USLUGE“, u kojem je pilot-institucija za nivo Federacije Bosne i Hercegovine bila i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU), građanima, pravnim licima i svim drugim zainteresiranim se omogućava lakši i efikasniji način za pristup podacima premjera i katastra. Na ovaj način se ostvaruju značajne uštede radnog vremena, smanjenje obima poslova zaposlenika lokalnih jedinica samouprave i Federalne geodetske uprave, kao i uvođenje dodatnog načina komunikacije između službenika i podnositelja zahtjeva.

 Svi podnositelji će u svakom trenutku imati dostupnu informaciju o statusu i promjenama podnesenog zahtjeva. Integracija informacionog sistema FGU i centralne tačke kontakta će omogućiti predaju „zahtjeva za korištenje podataka premjera i katastra“ u elektronskoj formi, odnosno putem interneta. Sistem će prvobitno biti dostupan na 3 pilot-lokacije (Općina Centar Sarajevo, Kreševo i Ilijaš), ali se planira buduće proširenje na sve JLS.

 Korištenje potpune funkcionalnosti informacionih sistema se očekuje s usvajanjem i početkom primjene zakona o elektronskom potpisu.

 Prezentaciju implementacije projekta i razvijenih mogućnosti za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove su ovom prilikom održali zaposlenici Uprave Denis Tabučić i Nedim Hadžiosmanović.

Natrag