Održana vanredna skupština EuroGeographicsa za 2018. godinu - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana vanredna skupština EuroGeographicsa za 2018. godinu

16.05.2018 14:10

Vanredna generalna skupština EuroGeograpshicsa je održana u Leuvenu, Belgija 15. i 16. maja 2018. godine a na događaju je ovom prilikom učestvovalo preko 63 delegata iz 34 organizacije iz raznih evropskih država.

Ovaj vid okupljanja dao je priliku članovima da dobiju uvid u finansijske račune udruženja, da svojim glasovima odluče o potencijalnim novim članovima udruženja i da tokom dvodnevnog druženja saznaju više o mrežama razmjene znanja koju EuroGeographics razvija za različite cjeline poslovanja. Svi članovi su tokom okupljanja dobili priliku za aktivnu diskusiju i debatu na razne teme, a u fokusu diskusija su bili proizvodi i usluge koje EuroGeographics putem svojih članova razvija i nudi potencijalnim klijentima, te slučajevi korištenja koji su ovom prilikom i prezentovani od korisnika proizvoda i usluga.

Posebna pažnja na ovogodišnjoj vanrednoj generalnoj skupštini EuroGeographicsa posvećena je pokretanju produkcije novog proizvoda, CRD (Core Reference Dataset) koji bi odgovorio zahtjevima COPERNICUS i CORINE programa. Planovi su do kraja 2018. godine započeti proizvodnju takvog proizvoda od strane članova udruženja. Podaci se očekuju na nivou tačnosti razmjere od 1:10 000 do 1:50 000, ovisno o temama.

Tokom ovogodišnje vanredne generalne skupštine EuroGeographicsa prisutnim predstavnicima članova predstavljena je i nova zvanična web stranica udruženja. Nova zvanična web stranica praćena je izradom novog vizuelnog identiteta, a čiji dio je i novi dizajn zvaničnog logotipa udruženja. Glasanjem prisutnih predstavnika članova EuroGeographicsa su usvojeni i konačni finansijski računi asocijacije za 2017. godinu te će isti biti registrirani pri nadležnom trgovačkom sudu u Belgiji.

Vanrednoj skupštini EuroGeographicsa u ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja je i punopravni član udruženja prisustvovao je gosp. Denis Tabučić, zaposlenik Sektora za geoinformatiku. Sljedeća redovna godišnja skupština sa sudjelovanjem generalnih direktora svih agencija održat će se u oktobru 2018. godine u Pragu (Republika Češka).

Natrag