Održana vanredna skupština EuroGeographics-a za 2019. godinu - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana vanredna skupština EuroGeographics-a za 2019. godinu

15.05.2019 19:20

Vanredna generalna skupština EuroGeographicsa je održana u Leuvenu, Belgija, je 14. i 15. maja 2019. godine. Na skupštini je ovom prilikom učestvovalo preko 70 delegata iz više od 40 agencija iz različitih evropskih država.

Ovaj vid okupljanja dao je priliku članovima da dobiju uvid u finansijske račune udruženja, da svojim glasovima odluče o potencijalnim novim članovima udruženja i da tokom dvodnevnog druženja saznaju više o mrežama razmjene znanja koju EuroGeographics razvija za različite cjeline poslovanja. Svi članovi su tokom okupljanja dobili priliku za aktivnu diskusiju i debatu na razne teme, a u fokusu rasprava su prvenstveno bili otvoreni produkti i usluge koje EuroGeographics putem svojih članova razvija i nudi potencijalnim klijentima, te slučajevi korištenja koji su ovom prilikom i prezentovani od korisnika produkta i usluga.

Posebna pažnja na ovogodišnjoj posvećena je narednim temama:

  • Razmatranje i prezentacija ishoda OpenELS projekta;
  • Prezentacija vrijednosti i relevantnih pogodnosti koje EuroGeographics nastavlja pružati svim agencijama članicama;
  • Aktivnosti mreža za razmjenu znanja (KEN);
  • Pregled glavnih poslovnih pitanja koja će biti predstavljena na narednoj Generalnoj skupštini 2019. godine.

Ovom prilikom glasanjem prisutnih predstavnika članova EuroGeographics-a su usvojeni konačni finansijski računi asocijacije za 2018. godinu te će isti biti registrirani pri nadležnom trgovačkom sudu u Belgiji.

Na vanrednoj skupštini EuroGeographicsa u ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja je punopravni član udruženja, učestvovao je Denis Tabučić – zaposlenik Sektora za geoinformatiku. Sljedeća redovna godišnja skupština sa učešćem generalnih direktora svih agencija održati će se u oktobru 2019. godine u Manchesteru (Velika Britanija).

Natrag