ODRŽANA TRINAESTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA TRINAESTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBiH

07.12.2018 11:12

U Sarajevu je 5. decembra 2018. godine održana trinaesta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka FBiH. Na ovoj sjednici, Vijeće je raspravljalo o tačkama dnevnog reda kako slijedi:

1.   Usvajanje Zapisnika sa XII sjednice Vijeća IPP FBiH;

2.   Usvajanje Izvještaja o radu Vijeća IPP FBiH za 2018. godinu;

3.   Radna grupa za komunikaciju i izgradnju kapaciteta IPP FBiH;

4.   Registar subjekata i Registar izvora prostornih podataka;

5.   Tekuća pitanja.

Sjednici su prisustvovali članovi Vijeća nadležnih institucija, sukladno rješenju Vlade FBiH.

Na početku sjednice je prezentiran Izvještaj o radu Vijeća IPP FBiH za 2018. godinu nakon čega je uslijedila diskusija, a konstatovano je da će se Izvještaj usvojiti i uputiti ka Vladi Federacije BiH nakon detaljnijeg opisa Radnih skupina Vijeća.

Gospodin Nedžad Pašalić, predsjednik Radne grupe za komunikaciju i izgradnju kapaciteta IPP FBiH je informisao članove Vijeća o dosadašnjim aktivnostima, održanim radionicama i rezultatima.

Donešena je i Odluka o imenovanju i četvrte radne grupe sukladno Strategiji o uspostavi i implementaciji IPP u Federaciji BiH i Trogodišnjem planu Vijeća IPP- Radne grupe za poslovni model IPP-a u FBiH.

Natrag