ODRŽANA TRIDESET ŠESTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA TRIDESET ŠESTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

27.06.2023 11:03

Dana 26.06.2023. godine održana je trideseta šesta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

 1. Utvrđivanje dnevnog reda 36. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 35. sjednice Vijeća IPP FBiH; 
 3. Informacija o ExAnte evaluaciji dokumenta “Strategija IPP FBiH za 2023. – 2027. godine”;
 4. Informacija o realizaciji Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2023. godinu;
 5. Informacija o radu radne grupe za tehničke standarde;
 6. Informacija o radu radne grupe za pravna i institucionalna pitanja;
 7. Usvajanje nacrta Instrukcije za popunjavanje registara IPP;
 8. Usvajanje nacrta Specifikacije i profila metapodataka IPP FBiH;
 9. Usvajanje nacrta Instrukcije za dokumentovanje metapodataka IPP FBiH;
 10. Usvajanje nacrta dokumenta “Akcioni plan IPP FBiH 2023. – 2027.”;
 11. Razno.

Kao Koordinaciono tijelo IPP FBiH, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pripremila i dostavila članovima Vijeća i informaciju o provedenim aktivnostima iz Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2023. godinu.

Radna grupa za institucionalna i pravna pitanja i Radna grupa za tehničke standarde su izradile provedbena pravila za popunjavanje Registara IPP i provedbena pravila za metapodatke IPP FBiH. Na 36. sjednici Vijeća IPP FBiH usvojeni su i nacrti provedbenih pravila kojima se definiraju tehnički uslovi interoperabilnosti, harmonizacija i dijeljenje izvora prostornih podataka. Nakon usvajanja Vijeća u formi Nacrta, ista pravila će proći proceduru javnih konsultacija u trajanju najmanje 30 dana i pripremiti za daljnju propisanu proceduru pribavljanja potrebnih mišljenja od strane nadležnih organa.

Natrag