ODRŽANA TRIDESET PETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA TRIDESET PETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

25.04.2023 17:16

Dana 25.04.2023. godine održana je trideseta peta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća u skladu sa Rješenjem Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

  1. Utvrđivanje dnevnog reda 35. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 34. sjednice Vijeća IPP FBiH; 
  2. Prezentacija i razmatranje nacrta dokumenta “Strategija IPP FBiH za 2023 – 2027 godine”;
  3. Informacija o pokretanju javnih konsultacija dokumenta “Strategija IPP FBiH za 2023 – 2027 godine”;
  4. Informacija o pokretanju ExAnte evaluacije dokumenta “Strategija IPP FBiH za 2023 – 2027 godine”;
  5. Informacija o realizaciji Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2023. godinu;
  6. Informacija o radu radne grupe za pravna i institucionalna pitanja;
  7. Informacija o radu radne grupe za tehničke standarde;
  8. Razno

Kao Koordinaciono tijelo IPP FBiH, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pripremila i dostavila članovima Vijeća i informaciju o provedenim aktivnostima iz Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2023. godinu u smislu povećanja broja subjekata i dostupnih izvora, unapređenja postojećeg tehnološkog i formalnog okvira kako bi se podigao nivo dostupnosti te interoperabilnosti prostornih podataka.

Natrag