Održana skupština geodetskog društva Herceg-Bosne - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana skupština geodetskog društva Herceg-Bosne

28.06.2021 12:33

Skupština geodetskog društva Herceg-Bosne je održana na Kupresu od 25. do 27. juna 2021. godine. Na skupštini su učestvovali i predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gosp. Željko Obradović, direktor uprave i gosp. Sead Hadžić, pomoćnik direktora u sektoru za katastar.

Direktor uprave je predstavio aktuelnosti u radu FGU, ostvarene rezultate u sklopu projekata kao i planirane aktivnosti. Izvršena je i prezentacija novih podzakonskih akata koji su trenutno u procesu izrade. Gosp. Sead Hadžić je prezentirao nacrt Pravilnika za održavanje premjera i katastra nekretnina.

U sklopu prezentacija je vođena i diskusija u cilju pojašnjenja procesa i adekvatne primjene zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za promjene u katastarskoj evidenciji.

Natrag