Održana sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka FBiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka FBiH

09.11.2016 11:12

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 8. novembra 2016. godine održana je četvrta redovna sjednica Vijeća infrastrukture prostornih podataka (IPP) Federacije BiH (FBiH).

Uspostavljanjem IPP-a FBiH stvorit će se potrebni preduslovi za efikasno prikupljanje, obradu, standardizaciju i korištenje prostornih podataka na svim nivoima subjekata i korisnika. Između ostalog, na sjednici je razmatran i usvojen trogodišnji plan Vijeća IPP-a FBiH. U skladu s usvojenim planom, u naredne tri godine planirano je osnivanje radne grupe za institucionalna i pravna pitanja, a jedna od osnovnih zadaća radne grupe bit će priprema teksta zakona o IPP-u i definiranje okvira za upravljanje podacima IPP-a FBiH.

Planirano je i usvajanje registra subjekata IPP-a i registra izvora podataka IPP-a te uspostavljanje Geoportala IPP-a FBiH. Također, osnovat će se i druge radne grupe potrebne za realizaciju planiranih aktivnosti i stalna educiranja zaposlenika subjekata i drugih zainteresiranih učesnika IPP-a FBiH putem radionica i seminara. Naredna sjednica Vijeća IPP-a FBiH održat će se do polovice decembra 2016. godine, na kojoj će se pripremiti i izvještaj o radu za 2016. godinu.

Natrag