ODRŽANA RADIONICA ZA SLUŽBENIKE ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH UREDA U NEUMU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA RADIONICA ZA SLUŽBENIKE ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH UREDA U NEUMU

24.10.2022 08:59

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u sklopu Plana edukacija za 2022. godinu organizovala dvodnevnu radionicu za rukovodioce zemljišnoknjižnih ureda i zemljišnoknjižne referente iz općinskih sudova sa područja Federacije Bosne i Hercegovine koji učestvuju u aktivnostima Projekta registracije nekretnina – Dodatno finansiranje.

Radionica je održana u Neumu 20. i 21. oktobra 2022. godine.

Prvog dana radionice su prezentirane posljednje dopune Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH, Zakona o premjeru i katastru nekretnina, Zakona o premjeru i katastru zemljišta.

U nastavku radionice su razmijenjena iskustava i praksa u postupanjima u predmetima zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina, s posebnim osvrtom na nekretnine koje su u zemljišnoj knjizi upisane kao neki oblik državnog vlasništva, a utvrđeno je da se radi o građevinskom, poljoprivrednom ili šumskom zemljištu.

Drugi dan radionice je održana prezentacija na temu „Mapiranje ranjivih skupina i socijalni monitoring u okviru Projekta registracije nekretnina – dodatno finansiranje“.

Analizirane su i dosadašnje drugostepene odluke u predmetima zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige na podacima novog katastarskog premjera, nakon čega je uslijedila konstruktivna rasprava.

Natrag