ODRŽANA RADIONICA U SKLOPU NOVOG ŠVEDSKOG DONATORSKOG PROJEKTA – DELEF - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA RADIONICA U SKLOPU NOVOG ŠVEDSKOG DONATORSKOG PROJEKTA – DELEF

13.10.2023 08:20

Radionica sa ciljem detaljnog definisanja projektnih aktivnosti i detaljnog plana rada za 2024. godinu je održana u periodu od 09. do 12.10.2023. godine u Banjoj Luci, a u sklopu DELEF projekta (Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za EU budućnost Bosne i Hercegovine).

Službenici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su zajedno sa službenicima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske te stručnim timom Lantmäteriet-a (Švedska uprava za mapiranje i katastar) radili na razradi projektnih dokumenata i definisanju plana rada za period 2023.-2028., te detaljnog plana rada za 2024. godinu sa fokusom na četiri glavna područja koja su predmet podrške:

  • razvoj ukupnog kapaciteta,
  • masovna procjena vrijednosti nekretnina,
  • infrastruktura prostornih podataka (IPP) i
  • geodetska infrastruktura.

Nastavak planiranja i izrada Početnog izvještaja (Inception Report) nastavit će se u narednom periodu kroz individualni i timski rad vođi komponenti ispred entitetskih geodetskih uprava, zajedno sa koordinatorima ispred Lantmäteriet-a. Planiran je i službeni put u Kraljevinu Švedsku u prvoj polovini 11. mjeseca gdje će se raditi na finalizaciji projektnih dokumenata i plana rada.

Natrag