Održana radionica u sklopu dizajn faze novog Švedskog donatorskog projekta - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana radionica u sklopu dizajn faze novog Švedskog donatorskog projekta

27.08.2022 10:01

Radionica sa ciljem detaljnog definisanja obima projektnih aktivnosti je održana u periodu od 21. do 25.08.2022. godine u Gavle-u (Kraljevina Švedska), a sve u sklopu dizajn faze novog projekta donatorske podrške Kraljevine Švedske institucijama sektora zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini.

Službenici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su zajedno sa predstavnicima Geodetske uprave Republike Srpske te stručnim timom Lantmäteriet-a (Švedska uprava za kartografiju, katastar i ZK) izradili prvu verziju prijedloga novog projekta razvojne saradnje koji je tokom ove posjete detaljno razmatran i unaprijeđen.

Glavni izazovi nove razvojne i donatorske saradnje su identificirani u oblastima:

  • općenita izgradnja kapaciteta institucija
  • masovna procjena vrijednosti nekretnina
  • infrastruktura prostornih podataka (IPP)
  • razvoj geodetske infrastrukture

Prijedlog novog projekta i saradnje je predviđeno u trajanju od 5 godina i planirano je da isti bude pokrenut u prvoj polovini 2023. godine. Projekat će kroz implementaciju dati značajne opipljive rezultate za unapređenje zemljišne administracije, uz puno poštovanje demokratskih procedura time doprinoseći ispunjavanju uslova za EU integraciju BiH i ciljeva održivog razvoja (UN SDG).

Nastavak dizajn faze nastaviti će se u narednim mjesecima kroz individualni i timski rad predstavnika svih učesnika u projektu a predviđena je i posjeta stručnjaka Lantmäteriet-a Bosni i Hercegovini u drugoj polovini 09. mjeseca 2022. godine. Tokom planirane posjete će se održati i konsultativni sastanci sa predstavnicima Švedske ambasade i ureda Sida-e u Bosni i Hercegovini.

Natrag