ODRŽANA RADIONICA U OKVIRU PRVE KOMPONENTE CILAP PROJEKTA „KONFLIKT MENADŽMENT I DOBRA KOMUNIKACIJA“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA RADIONICA U OKVIRU PRVE KOMPONENTE CILAP PROJEKTA „KONFLIKT MENADŽMENT I DOBRA KOMUNIKACIJA“

08.03.2018 14:51

U Mostaru je u periodu od 5. do 7. marta 2018. godine održana radionica u okviru prve komponente CILAP projekta na temu „Konflikt menadžment i dobra komunikacija“. Radionica je organizovana u saradnji sa Centrom za razvoj poslovnih sistema i edukaciju, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti osposobljavanja i edukacije „Interquality d.o.o.“ Sarajevo.

Na radionici su učestvovali rukovodioci radnih grupa i učesnici projekata koji se provode u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske. Cilj održane radionice bio je spoznati metode za smanjivanje broja nesporazuma i konfliktnih situacija.

Kroz mnoštvo predavanja, diskusije, demonstracije i simulacije, ali i međusobnu razmjenu iskustava, učesnici su se upoznali sa uzrocima konflikata te koracima za njihovo konstruktivno rješavanje. Korisno je bilo i predavanje glede vještina pregovaranja i uspješnog komuniciranja te pravila lijepog poslovnog ponašanja koji omogućavaju svakom zaposleniku da lakše, sigurnije i sa više samopouzdanja obavljaju zadane poslove.

Kroz dvodnevnu radionicu učesnici su dobili odgovore na brojna pitanja koja se odnose na uređivanje i uspostavljanje harmoničnih poslovnih odnosa, efikasnijeg obavljanja poslova i boljeg prezentiranja rezultata rada.

Natrag