ODRŽANA RADIONICA U OKVIRU CILAP PROJEKTA – USPOSTAVLJANJE DIGITALNOG ARHIVA I INTEGRACIJA U POSLOVNE PROCESE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA RADIONICA U OKVIRU CILAP PROJEKTA – USPOSTAVLJANJE DIGITALNOG ARHIVA I INTEGRACIJA U POSLOVNE PROCESE

06.02.2015 10:34

U skladu s godišnjim planom aktivnosti CILAP projekta, u Banjoj Luci je od 2. do 5. februara 2015. godine održana radionica „Uspostavljanje digitalnog arhiva i integracija u poslovne procese“.

Radionici su prisustvovali: predstavnica norveškog projekta gđa Maria Lodin, direktorica CILAP projekta gđa Anđa Zimić, predstavnici CILAP projekta, konsultanti prof. dr. Zdravko Galić, angažiran od strane norveškog projekta, i prof. Goran Samuelsson, angažiran od strane CILAP projekta, te predstavnici dvije entitetske uprave za geodetske i imovinskopravne poslove.

Tema radionice je bila predstavljanje, pregled i kontrola dokumenta kojim je definirana arhitektura i tehnički zahtjevi za izradu IT sistema digitalnog arhiva.

Prof. dr. Zdravko Galić je predstavio rješenje prilagođeno potrebama i specifičnostima obje geodetske uprave. Prezentirano rješenje je izazvalo veliki interes svih učesnika radionice, koji su aktivno učestvovali u postavljanju pitanja i davanju komentara i sugestija. Kao rezultat rasprave, definirano je ono što je potrebno doraditi, kao i vremenski rokovi za izmjenu i završetak dokumenta o IT sistemu digitalnog arhiva. Također su utvrđeni rokovi za objavu i evaluaciju predstojećeg tendera za nabavku sistema.

Razgovaralo se i o pripremama i aktivnostima koje prethode provođenju pilot-projekta na području izabrane općine.

Izvršena je analiza realizacije aktivnosti i zadataka planiranih na prethodnoj radionici za digitalni arhiv, te napravljen plan i vremenski okvir narednih aktivnosti koje je potrebno realizirati prije izbora sistema za digitalni arhiv (definirati poslovne procese, formate koji će se koristiti, baze podataka na kojima će se vršiti testiranje itd.).

Natrag