Održana radionica o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH za subjekte iz Tuzlanskog i Posavskog kantona - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana radionica o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH za subjekte iz Tuzlanskog i Posavskog kantona

08.09.2022 07:23

U Tuzli je 7.9.2022. godine održana radionica na temu “Uspostavljanje saradnje sa subjektima IPP“ u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u sklopu sprovođenja plana edukacija RERP AF projekta, a sve kako bi se predstavile aktuelnosti iz oblasti infrastrukture prostornih podataka, rezultati i izazovi koji nas očekuju tokom slijedećeg perioda.

Stupanjem na snagu Zakona o infrastrukturi prostornih podatka Federacije Bosne i Hercegovine Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je dobila centralnu ulogu kao Koordinaciono tijelo IPP FBiH, koje između ostalog priprema operativne programe Vlade FBiH u području IPP FBiH, koordinira i nadzire primjenu provedbenih propisa donesenih na osnovu Zakona.

Radionici su prisustvovali identificirani Subjekti IPP FBiH sa područja Tuzlanskog i Posavskog kantona, a koji u nadležnosti imaju upravljanje i održavanje dijela prostornih podataka. Tokom radionice je subjektima IPP-a FBiH posebno skrenuta pažnja na odredbe Zakona koji propisuju prava i obaveze Subjekata IPP FBiH. Subjekti IPP FBiH su obavezni učestvovati u uspostavljanju, održavanju i razvoju IPP FBiH putem osiguranja dostupnosti svih informacija, uključujući metapodatke, tehničke uslove i odgovarajuće mrežne usluge nužne za interoperabilnost i usluge Geoportala IPP FBiH.

Tokom radionice su usaglašeni prioriteti i naredni koraci u ostvarivanju saradnje subjekata sa koordinacionim tijelom IPP FBiH.

Natrag