Održana radionica na temu „Web-servisi“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana radionica na temu „Web-servisi“

23.02.2015 14:13

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 16. do 19. februara 2015. godine u Sarajevu je održana radionica u vezi s komponentom 6 – IKT.

Teme radionice:

  • Znanje o performansima web-servisa i optimizaciji baza podataka
  • Diskusija s LPV radnom grupom o rješenjima Registra cijena.

Radionicu su vodili stručnjaci iz Lantmäterieta gosp. Tobias Lundberg i gosp. Henrik Enfors, koji su predstavili stanje u švedskoj geodetskoj upravi u vezi s performansama web-servisa i optimizacijom baza podataka.

Na početku radionice stručnjaci su predstavili trenutno stanje arhitekture web-servisa u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne odnose i Lantmäterietu. Drugog dana radionice vođeni su razgovori s članovima radne grupe i dani su prijedlozi od strane švedskih stručnjaka o unaprjeđenju i uvođenju novih tehnologija u oblasti serverske infrastrukture u geodetske uprave, s akcentom na performanse i sigurnost sistema. Treći dan radionice vršena je usporedba komercijalnih softverskih rješenja s open source rješenjima, te se diskutiralo o potrebnim resursima za uvođenje open source tehnologija u budućnosti.

Švedski stručnjaci su zadovoljni postojećim sistemom i web-servisima u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao i planovima oko implementacije nadogradnje sistema koji će unaprijediti web-usluge u Upravi i odgovoriti na aktualne zahtjeve korisnika.

Natrag