ODRŽANA RADIONICA NA TEMU “POBOLJŠANJE INTERNE KOMUNIKACIJE I PREZENTIRANJE PROJEKTNIH REZULTATA” - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA RADIONICA NA TEMU “POBOLJŠANJE INTERNE KOMUNIKACIJE I PREZENTIRANJE PROJEKTNIH REZULTATA”

31.10.2018 15:40

Zajednička radionica u okviru komponente 1 CILAP projekta: Podrška jačanju institucija zemljišne administracije, razvoj ljudskih resursa, relevantnog pravnog okvira i upravljanje projektom održana je u Mostaru od 30. do 31.10.2018. godine.

Cilj održavanja radionice bio je nastavak educiranja i unapređenje vještina osoblja Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, glede interne komunikacije i načina predstavljanja projektnih rezultata. Radionicu su vodili stručnjaci Centra za razvoj poslovnih sistema i edukacije “INTERQUALITY” u saradnji sa rukovodstvom CILAP projekta. Tokom radionice razmatrani su svi aspekti uspješne poslovne komunikacije, najefikasnijih načina prezentacije rezultata projekta, poslovne kulture te rada sa zainteresovanim stranama. Drugog dana radionice posebna pažnja je posvećena planiranju projektnih aktivnosti u 2019. godini a koje će detaljno biti dokumentovane i usvojene tokom redovnog godišnjeg sastanka za planiranje.

U ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS sudjelovali su koordinatori projekta, te rukovodioci pojedinačnih komponenti.

Natrag