ODRŽANA RADIONICA NA TEMU “KOMUNIKACIJA I KONFLIKT MENADŽEMENT” U OKVIRU 1. KOMPONENTE CILAP PROJEKTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA RADIONICA NA TEMU “KOMUNIKACIJA I KONFLIKT MENADŽEMENT” U OKVIRU 1. KOMPONENTE CILAP PROJEKTA

25.10.2018 11:50

Zajednička radionica u okviru komponente 1 CILAP projekta: Podrška jačanju institucija zemljišne administracije, razvoj ljudskih resursa, relevantnog pravnog okvira i upravljanje projektom, održana je u Neumu od 24. do 25. oktobra 2018. godine.

Cilj održavanja radionice bio je nastavak educiranja i upoznavanja rukovodstva obje uprave, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, s problematikom “konflikt menadžmenta” i efikasne komunikacije. Radionicu su vodili stručnjaci Centra za razvoj poslovnih sistema i edukacije “INTERQUALITY” u saradnji sa rukovodstvom CILAP projekta.

Tokom radionice razmatrani su svi aspekti upravljanja konfliktima, uzroci njihove pojave, načini njihovog rješavanja te aspekti uspješne poslovne komunikacije, poslovne kulture i rada sa saradnicima.

U ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na radionici su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović, sekretar Uprave gđa Jasminka Suša, pomoćnici direktora gđa Antonija Sikimić i gosp. Goran Brkić te koordinatori donatorskih projekata u Federaciji BiH gđa Slobodanka Ključanin i gosp. Denis Tabučić. Predstavnike Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS predvodila je direktorica, gđa. Bosiljka Predragović.

Natrag