Održana radionica na temu „Jačanje kapaciteta za rodnu ravnopravnost u geodetskim upravama“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana radionica na temu „Jačanje kapaciteta za rodnu ravnopravnost u geodetskim upravama“

19.02.2017 10:50

U Tesliću je 14. i 15. februara 2017. godine održana radionica na temu „Jačanje kapaciteta za rodnu ravnopravnost“ u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RGU) i Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).

Učesnice radionice su bile članice radnih grupa za rodnu ravnopravnost (gender mainstreaming) iz FGU i RGU, koje u okviru komponente 1 projekta direktno rade na unapređenju rodne ravnopravnosti u administraciji i pružanju usluga geodetskih uprava (GU).

Radionicu je pripremio i vodio lokalni konsultant CILAP projekta iz ove oblasti g. Saša Savičić, a u interaktivnom pristupu obrađene su teme koje se odnose na osnovne pojmove rodne ravnopravnosti, gender analizu pravnog okvira za rad GU, gender analizu statističkih podataka u GU, elemente za izradu strateških dokumenata za rodnu ravnopravnost u GU i elemente marketing plana za promociju rodne ravnopravnosti.

Nakon predavanja održana je zajednička rasprava i razmijenjena su iskustava u cilju pružanja podrške ženama u sektoru zemljišne administracije.

Na kraju je identificiranjem dodatnih aktivnosti i određivanjem nositelja i rokova unaprjeđen Akcioni plan rodne ravnopravnosti za 2017. godinu, čime se na najučinkovitiji način želi doprinijeti ostvarivanju vizije rodne ravnopravnosti u geodetskim upravama – „transformiranje zemljišne administracije u administraciju koja je visoko svjesna značaja rodne ravnopravnosti u geodetskim i imovinskopravnim poslovima i aktivno je promovira“.

U svrhu toga u tekućoj godini je planirano održavanje više okruglih stolova, s ciljem upoznavanja žena iz ruralnih sredina s postojećim pravnim okvirom imovinskih prava, s osvrtom na postupak harmonizacije zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka.

Natrag