Održana radionica grupe za adresni registar - CILAP projekt - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana radionica grupe za adresni registar - CILAP projekt

26.06.2013 14:30

U sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ (CILAP), uz sudjelovanje predstavnika dvije entitetske uprave za geodetske i imovinskopravne poslove, održana je prva radionica u vezi s izradom adresnog registra. Radionica je održana u Međugorju, u razdoblju od 18. do 20. lipnja 2013. godine.

Radionica je realizirana u sklopu komponente 5 “Unapređenje poslovnih procesa zemljišne administracije”, preciznije u sklopu potkomponente „Izrada adresnog registra“.

Tema radionice je bila „Analiza sadašnjeg stanja, potreba i zahtjeva za izradu adresnog registra”. Na radionici su razmatrana pitanja u vezi s izradom godišnjeg Operativnog plana za 2013. godinu, kao i pitanja poslovnih procesa u svrhu izrade adresnog registra u okviru obje uprave za geodetske i imovinskopravne poslove. Radionicom su rukovodile gošće iz Švedske, eksperti za ovo područje, gđa Ulrika Roos ispred Lantmäterieta i gđa Annelie Höök ispred općine Gävle.

U uvodnom dijelu radionice predstavljeni su poslovni procesi, način prikupljanja podataka i određivanja standarda adresa na primjeru Švedske i po pravilima INSPIRE direktive. Način izrade adresnog registra zavisi od klasifikacije naseljenih mjesta i naselja, kao i od njihove podjele na manje cjeline, pa se raspravljalo o postojećim klasifikacijama, usklađivanju klasifikacija, standardima klasificiranja naseljenih mjesta, naselja i njihovih dijelova i uvažavanju sadržaja adresnog registra sukladno pravilima INSPIRE direktive.

Članovi radne skupine su nakon uvodnih prezentacija pokazali veliku motiviranost i spremnost da se posvete aktivnostima koje je potrebno provesti u sklopu ove potkomponente. U tom su smislu definirane aktivnosti koje treba provesti u sklopu Operativnog plana za 2013. godinu. Također se razgovaralo o aktivnostima potrebnim za pokretanje pilot-projekta, kao što su područja realizacije, definiranje izvora informacija, odnosno procesa prikupljanja potrebnih podataka, određivanje standarda, odnosno klasificiranja adresa itd.

Kroz ovu potkomponentu bit će uspostavljen adresni registar za po jednu općinu u oba entiteta. Kroz njegovu izradu testirat će se predložene procedure, definirati sadržaj i metode za izradu adresnog registra. Kroz testiranje procedura doći će se do njihova preciznog opisa, kao i do definicije modela podataka i nužne softverske potpore.

Natrag