Održana radionica „Digitalna transformacija, podaci i AI na području Zapadnog Balkana“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana radionica „Digitalna transformacija, podaci i AI na području Zapadnog Balkana“

13.12.2021 14:54

Radionica pod nazivom „Digitalna transformacija, podaci i AI na području Zapadnog Balkana“ je održana u Skoplju, Sjeverna Makedonija je u periodu od 09. do 11.12.2021 godine u organizaciji JRC-a (Zajednički istraživački centar Evropske komisije), FAO-a (Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija), UN GGIM-a (Globalno upravljanje geoprostornim informacijama Ujedinjenih nacija) i Univerzitetom Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju (UKIM).

Radionica je imala za cilj istražiti kako digitalne tehnologije, podaci i AI utiču na promjene u našim društvima. Ambicija Evropske Unije je postati svjetski vodeći region za razvoj i primjenu vrhunske, etičke i sigurne vještačke inteligencije a jako je važno i da region Zapadnog Balkana usvoji i izvuče korist iz ovih tehnologija u nastajanju, a sve u kontekstu pristupa članstvu EU.

Na radionici su učestvovali i predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, pomoćnik direktora u sektoru za katastar, gosp. Sead Hadžić te pomoćnik direktora u sektoru za upravljanje projektima iz programa javnih investicija, gosp. Denis Tabučić koji je ovom prilikom održao i prezentaciju na temu „Integracija podataka i interoperabilnost usluga u sektoru zemljišne administracije u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

Natrag