Održana prezentacija web-preglednika priključaka i projekata - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana prezentacija web-preglednika priključaka i projekata

26.05.2016 15:43

U Sarajevu, u prostorijama JP Ceste Federacije BiH, je 25. 5. 2016. godine održana prezentacija web-preglednika priključaka i projekata. Prezentacija je organizirana i održana povodom finaliziranja aktivnosti izrade web-preglednika priključaka i projekata te zvaničnog početka njegove primjene, a u sklopu prve faze informatizacije poslovnih procesa u JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine.

Prezentaciju je na poziv organizatora održao predstavnik Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Denis Tabučić, zaposlenik Sektora za geoinformatiku. Predstavnik Federalne uprave je tom prilikom prisutne upoznao s trenutnim statusom podataka i usluga koje Uprava nudi zainteresiranim klijentima, s posebnim osvrtom na bazu podataka katastra nekretnina, te s trenutnim aktivnostima na polju infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine.

Prisutni su također imali priliku prisustvovati prezentaciji same implementacije web-preglednika priključaka i projekata, te prezentaciji brzog prikupljanja podataka metodom aviosnimanja.

Natrag