ODRŽANA PREZENTACIJA DOKUMENTA „STUDIJA IZVODLJIVOSTI NOVE ARHITEKTURE I SOFTVERA INFORMACIONOG SISTEMA ZEMLJIŠNE KNJIGE I KATASTRA FBIH" - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA PREZENTACIJA DOKUMENTA „STUDIJA IZVODLJIVOSTI NOVE ARHITEKTURE I SOFTVERA INFORMACIONOG SISTEMA ZEMLJIŠNE KNJIGE I KATASTRA FBIH"

01.06.2022 21:56

Prezentacija dokumenta “Studija izvodljivosti nove arhitekture i softvera informacionog sistema zemljišne knjige i katastra Federacije BiH“ je održana 30.05.2022. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Dokument je predstavio konsultant prof.dr. Zdravko Galić angažovan u okviru Dodatnog finansiranja za projekat registracije nekretnina (RERP AF), a učestvovali su predstavnici Federalnog ministarstva pravde, Ureda za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU i Federalne uprave za geodetske imimovinsko-pravne poslove.

Zadatak konsultanta je bio evaluirati različite opcije i predložiti arhitekturu, model podataka i sistema za upravljanje bazom podataka integrisanog informacionog sistema katastra i ZK u Federaciji BiH a sve u skladu sa IKT Strategijom. Informacioni sistemi za katastar i ZK su promatrani su i analizirani sa svih aspekata relevantnih za njihovo funkcionisanje, kao što su zakonski okvir, arhitektura sistema, ljudski resursi, hardver, softver, podaci kao i njihova međusobna povezanost i razmjena podataka, ne samo interno, nego i sa vanjskim informacionim sistemima (registar ličnih podataka građana, registar poslovnih subjekata, adresni registar, itd.). Procijenjeni su finansijski troškovi neophodni za uspostavljanje i održavanje sostema kao i održivost i visoka raspoloživost koji bi trebali predstavljati važan aspekt za predlaganje buduće arhitekture informacionog sistema.

Nakon prezentacije je održana i prikladna diskusija među sudionicima, a sastanak je poslužio i za razmatranje drugih tema od zajedničkog interesa Federalnog ministarstva pravde i Federalne geodetske uprave.

Natrag