Održana prezentacija detaljne tehničke specifikacije nivelmana visoke tačnosti u BiH (NVT3) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana prezentacija detaljne tehničke specifikacije nivelmana visoke tačnosti u BiH (NVT3)

08.02.2017 13:10

U Banjaluci, u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, je 8. 2. 2017. godine održana prezentacija detaljne tehničke specifikacije nivelmana visoke tačnosti u BiH, čija je izrada podržana u okviru projekta Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini – CILAP.

Prezentaciju su održali angažirani konsultanti projekta prof. dr. Asim Bilajbegović i prof. dr. Oleg Odalović. Cilj kreiranja ovog dokumenta, izrađenog uz saradnju s članovima radnih grupa CILAP projekta, je sistematizacija postojećih strateških i provedbenih dokumenata za potrebe kreiranja adekvatne tenderske dokumentacije, neophodne u postupku odabira najpovoljnije ponude, odnosno u toku realizacije radova na uspostavljanju planirane mreže nivelmana visoke tačnosti (NVT).

Realizacija mreže nivelmana visoke tačnosti (NVT3) počet će tokom 2017. godine, provođenjem aktivnosti rekognisciranja i stabilizacije, dok je za 2018. godinu planirano započinjanje neophodnih različitih geodetskih mjerenja.

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su ovom prilikom bili:

  1. Željko Obradović, direktor Uprave
  2. Nedžad Pašalić, pomoćnik direktora u Sektoru za geoinformatiku
  3. Eldin Đonlagić, pomoćnik direktora u Sektoru za premjer, kartografiju i komasaciju
  4. Hasumana Abaza, zaposlenica u Sektoru za premjer, kartografiju i komasaciju
  5. Sead Hadžić, angažirani konsultant CILAP projekta
  6. Denis Tabučić, zaposlenik Sektora za geoinformatiku i koordinator CILAP projekta.

Natrag