ODRŽANA OBUKA KORISNIKA REGISTRA CIJENA NEKRETNINA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA OBUKA KORISNIKA REGISTRA CIJENA NEKRETNINA

12.10.2017 14:44

Nakon što su općine Novi Travnik, Kiseljak, Fojnica i Busovača izrazile interes za učestvovanje u implementaciji registra cijena nekretnina, pristupilo se organizaciji održavanja uvodnog sastanka i obuke za buduće korisnike registra cijena nekretnina. Obuka je održana 10. oktobra 2017. godine u prostorijama Općine Busovača.

Na sastanku su učestvovali članovi komisija za procjenu vrijednosti nekretnina i predstavnici Porezne uprave Federacije BiH. Nakon predstavljanja aplikacije budući korisnici su upoznati o sljedećim aktivnostima, a koje podrazumijevaju pripremnu fazu i početak implementacije registra cijena nekretnina u navedenim općinama.

Interes za učestvovanje u implementaciji registra cijena nekretnina u Federaciji BiH izrazilo je 38 općina, a sve općine u Srednjobosanskom kantonu su već uključene u proces implementacije.

Natrag