Održana nadzorna misija Svjetske Banke - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana nadzorna misija Svjetske Banke

21.04.2021 11:04

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su održali niz sastanaka sa predstavnicima Svjetske banke u okviru redovite nadzorne misije Svjetske Banke u periodu od 19. do 21.4.2021. godine, a 20.04.2021. je održan i završni sastanak. Sukladno okolnostima koje je prouzrokovala pandemija Covid-19 oboljenja svi su sastanci održani putem elektroničkih komunikacijskih kanala.

Tema nadzorne misije je bilo praćenje realizacije projekta Registracija nekretnina – dodatno financiranje u Federaciji Bosne i Hercegovine a konstatirano je da se sve aktivnosti realiziraju sukladno planiranoj dinamici, a istaknuto je zadovoljstvo činjenicom da su za glavne projektne aktivnosti realizirane javne nabave te da je planirano potpisivanje ugovora za glavne aktivnosti.

Tijekom provedbe Projekta je zahvaljujući aktivnostima na sistematskom usuglašavanju podataka o nekretninama između zemljišne knjige i katastra došlo do značajnog porasta broja zemljišnoknjižnih uložaka temeljenih na novoj katastarskoj izmjeri. Trenutno je 55,9% zemljišnoknjižnih uložaka temeljeno na novoj katastarskoj izmjeri u odnosu na 33,3% na početku provedbe Projekta. Ukupno je 1.087.658 vlasnika i suvlasnika do sada uknjižilo svoje nekretnine i zaštitilo svoja prava na njima, čime su unaprijeđene i pretpostavke za siguran pravni promet nekretnina i razvoj ukupnog gospodarstva.

Tijekom misije je razmatrana i mogućnost produženja trajanja projekta nakon 31.07.2022. godine što je trenutno definirani završetak projekta.

Istaknuto je opće zadovoljstvo postignutim rezultatima i data potpora predstavnicima Federalne geodetske uprave u daljnjoj realizaciji strateških ciljeva od kojih je usuglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka prepoznato kao prioritetna aktivnost.

Natrag